Finanţare europeană

Proiectul “Promovarea activităţilor de marketing şi a produselor specifice destinaţiei turistice Eforie” este un proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul Major de Intervenţie 5.3. – “Promovarea poteţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea – Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice.

Obiectul proiectului îl reprezintă realizarea de materiale publicitare pentru informarea şi publicitatea proiectului şi realizarea de materiale publicitare pentru promovarea a două produse turistice şi pentru participarea la târguri de turism.

Valoarea totală a proiectului a fost de 1.048.393,38 lei, din care 759.184,38 lei valoare totală eligibilă şi 744.000,69 lei valoare eligibilă nerambursabilă de FEDR. Co-finanţarea eligibilă a beneficiarului a fost de 15.183,69 lei.

Programul Operaţional Regional pentru perioada 2007-2013 este un document strategic de programare elaborat de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, şi aprobat de Comisia Europeană, prin care este stabilită o strategie de dezvoltare regională.

POR se bazează pe Strategiile de Dezvoltare ale Regiunilor, elaborate la nivel regional în largi grupuri de lucru parteneriale, şi urmăreşte „sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, echilibrate teritorial şi durabile a Regiunilor României, corespunzător nevoilor şi resurselor lor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurale şi ale mediului de afaceri, pentru a face din regiunile României, în special cele rămase în urmă, locuri mai atractive pentru a locui, a le vizita, a investi şi a munci.”

English EN Français FR Deutsch DE Română RO
eforie online
Trafic web: 119242 vizualizări.

Iubeşte-ţi oraşul ca pe tine însuţi!
Aruncă gunoiul numai în locurile special amenajate.